เงื่อนไขของบริการ

1. อัตราค่าบริการนี้สำหรับลูกค้าที่สั่งสินค้าผ่านทางเรา หรือ ติดต่อประสานงานด้วยตนเอง

แล้วใช้บริการขนส่งทางรถและทางเรือ กับ Wolfway Express เท่านั้น

(ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการปรับราคาโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)  

2. ระยะเวลาการขนส่งทางรถ หลังจากที่สินค้าถึงโกดังจีน แล้วปิดตู้เรียบร้อยแล้ว

ใช้ระยะเวลาการส่ง 5-7 วัน และระยะเวลานี้ เป็นการประมาณเท่านั้นการขนส่งจริงอาจะเร็วหรือช้ากว่าเวลาที่แจ้ง

3. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าในการจัดส่ง ที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย

อาทิเช่น ภัยธรรมชาติ, สภาพอากาศ,วันหยุดยาวของฝั่งไทยและฝั่งจีน

ความล่าช้าจากด่านตรวจแต่ทางเราจะทำการติดตาม และจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าโดยเร็วที่สุด


4. สินค้าประเภทเซรามิก กระเบื้องและเครื่องแก้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ

หากสินค้าแตกหักเสียหายทุกกรณี หากลูกค้าต้องการจัดส่งสินค้าประเภทดังกล่าว

ควรให้ทางร้านค้าทำการตีลังไม้และจัดส่งสินค้าทางเรือเพื่อลดความเสี่ยงที่สินค้าจะเกิดความเสียหาย

5. ราคาขนส่งนี้ยังไม่รวมค่าขนส่งในประเทศไทย และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%   

 

 

 
Powered by MakeWebEasy.com